Halk kütüphaneleri çalışma yönetmeliği

Geçersiz İstek !!! Geçersiz İstek !!!

Enflasyon zammı yürürlükte: Yüzde 2,68/ Video 3 Ocak 2011 tarihinde Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, memur maaşlarına yüzde 2.68 oranında zam yapılması gerekiyordu

e) Edebiyat müze kütüphanesi: İl veya ilçe halk kütüphanesine bağlı olarak il sınırı içindeki halk ve çocuk kütüphanelerinin çalışma programlarının genel 

Kütüphanenin Toplumsal Konumu ve İşlevleri. yürürlüğe giren “Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği” ile yürürlükten kaldırılan 21/9/1981 tarihli ve 17465 sayılı Resmî Gazete Mevzuat Bilgi Sistemi T.C. Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü | http://www.mevzuat.gov.tr/ | e-posta : mevzuat@tccb.gov.tr | Faks: 0312 525 58 97 Mevzuat Bilgi Valilikler - goynukkaymakamligi.gov.tr k) İl sınırı içindeki kütüphanelerin gelişmesini sağlamak üzere, çeşitli makamlar nezdinde teşebbüslerde bulunmak, kütüphanelere yardım dernekleri kurdurmak suret İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu - Çelikhan

Mevzuat Bilgi Sistemi T.C. Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü | http://www.mevzuat.gov.tr/ | e-posta : mevzuat@tccb.gov.tr | Faks: 0312 525 58 97 Mevzuat Bilgi Valilikler - goynukkaymakamligi.gov.tr k) İl sınırı içindeki kütüphanelerin gelişmesini sağlamak üzere, çeşitli makamlar nezdinde teşebbüslerde bulunmak, kütüphanelere yardım dernekleri kurdurmak suret İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu - Çelikhan ğ) Kütüphane hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla, çevresindeki diğer kamu kurumları, yerel yönetimler, eğitim, öğretim, kültür-sanat, sivil toplu Mevzuat - Memurlar.Net

Enflasyon zammı yürürlükte: Yüzde 2,68/ Video 3 Ocak 2011 tarihinde Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, memur maaşlarına yüzde 2.68 oranında zam yapılması gerekiyordu Sakarya Üniversitesi | Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi ... "Sakarya'nın Fiziki, Beşeri ve İktisadi Özellikleri" kitabı erişime açılmıştır. SAÜ Yayınları'ndan olan Sakarya'nın Fiziki, Beşeri ve İktisadi Özellikleri adlı kitap siz … Mevzuat \ Son Değişiklikler - Memurlar.Net Enflasyon zammı yürürlükte: Yüzde 2,68/ Video 3 Ocak 2011 tarihinde Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, memur maaşlarına yüzde 2.68 oranında zam yapılması gerekiyordu

18 Mar 2017 Linkler; Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği : http://www.kygm.gov.tr/TR,16/halk-kut Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi resmi web sayfası:

Bu çalışmanın temel amacı, halk kütüphanesi-şehir kültürü ilişkisini ortaya koymaktır. Araştırmanın sonucunda, Trabzon il ve ilçe halk kütüphaneleri tarafından http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14656/halk-kutuphaneleri- yonetmeligi.html. b) Kütüphane çalışmalarının yasa, tüzük, yönetmelik, genelge ve yazılı emirlerin sınırları içinde yürütülmesini sağlamak, c) Kütüphaneye bağlı varsa şube, bölüm   Tüm kütüphane kullanıcıları, telif hakkı yasalarını ve Kütüphane Hizmetleri Yönergesi kurallarını kabul etmiş sayılır. Kütüphane materyalinin yasa dışı kullanımı  18 Mar 2017 Linkler; Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği : http://www.kygm.gov.tr/TR,16/halk-kut Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi resmi web sayfası: (PDF) Halk Kütüphanesi Yönetmeliği ile Yürürlükten ... Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği (Kültü r ve T urizm B akanlığı, 2012) ile halk k ütüphanelerine ili şkin yürürlükten kaldırılan yönetmelikle r karşılaştırılmıştır. www.kygm.gov.tr


11 Oca 2012 (2) Özel kütüphane kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, kütüphanenin kuruluş amacını ve çalışma konularını belirtir bir yazı ile ilgili valiliğe 

(PDF) Kütüphanenin Toplumsal Konumu ve İşlevleri

Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği (Kültü r ve T urizm B akanlığı, 2012) ile halk k ütüphanelerine ili şkin yürürlükten kaldırılan yönetmelikle r karşılaştırılmıştır.

Leave a Reply